قرمز سبز آبي خاکستري
دشمن ترينِ مردم نزد خداوند ـ عزّوجلّ ـ، كسي است كه لباسش از كردارش بهتر باشد ؛ لباسش لباسِ پيامبران باشد و كردارش كردارِ جبّاران . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت