قرمز سبز آبي خاکستري
دانش و دارايي، هر عيبي را مي پوشانند و تنگدستي و ناداني، هرگونه عيبي را آشكار مي سازند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت